0917 68 73 68037 879 7067
Home / CÔNG CỤ SEO

CÔNG CỤ SEO

CÔNG CỤ SEO

NGHỆ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ LÔI CUỐN…

1569

1 chiến thắng không thể không phủ nhận trong mọi chiến lược, dự án đó là có 1 các tên thật “kêu” để mở đầu mọi dự án của mình. Cái tên nói lên tất cả cho sự thành bại ...

Xem thêm

CÔNG CỤ GOOGLE: ROBOTS.TXT VÀ META ROBOTS.TXT

Con bọ google

Google thông qua các công cụ Robots.txt để có thể đánh giá độ trush của các page như thế nào. Thực tế là admin website tạo 1 file robot đưa đến công cụ ” con bọ ” Google để có ...

Xem thêm

CALL+ZALO: 0917.68.73.68