TỀN MIỀN CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SEO KHÔNG?

Tên miền

Tên miền là gì? => Theo cấp bậc tên miền được chia thành 2 loại: Gồm tên miền chính “Root Domains”( daotaoseohp.com or seowebsitevn.com,…) và tên miền phụ “Subdomains”còn được goi là tên miền cấp 3 (blog.daotaoseohp.com or blog.seowebsitevn.com,…)là tên miền phụ của daotaoseohp.com or seowebsitevn.com,… và được mua từ các đại lý bán tên miền […]

Chi tiết