Cùng bàn về cách kết nối và bán hàng cho người có thu nhập cao trên Facebook

[ CÙNG BÀN VỀ CÁCH KẾT NỐI VÀ BÁN HÀNG CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO TRÊN FACEBOOK] Xác định rõ, khách hàng  dám chi trả 1 khoản tiền giao động từ 800k trở lên => – Quét nhóm đối tượng là chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, “Quản trị khởi nghiệp”, Quản trị doanh […]

Chi tiết